Integrim sistemesh

Aura GradientBlack@1 5x
UI logo
iEMS UVSS
sist 2
sist 1

Tenzor ofron zgjidhje sigurie për segmentet e tregtisë, industrisë, telekomunikacionit dhe bankave, administratës publike dhe familjeve. Me kërkesën e klientit, bashkëpunimi fillon me një vlerësim të kërcënimeve dhe këshillave të sigurisë dhe vazhdon me zbatimin e sistemit të sigurisë.

Miran Senčar, themelues, Tenzor d.o.o.

Tenzor ofron zgjidhje sigurie për segmentet e tregtisë, industrisë, telekomunikacionit dhe bankave, administratës publike dhe familjeve. Me kërkesën e klientit, bashkëpunimi fillon me një vlerësim të kërcënimeve dhe këshillave të sigurisë dhe vazhdon me zbatimin e sistemit të sigurisë.

Miran Senčar, themelues, Tenzor d.o.o.
banner icon 1

30 vjet njohuri, përvoja dhe referenca

banner icon 2

Integrimi i sistemeve

banner icon 3

Projektet e ekspertëve

banner icon 4

24/7 shërbim dhe përkrahje teknike